3.11.2023

Hankkeessa mukana olevat yritykset

WeCircle-hankkeessa on mukana 12 itäisellä Uudellamaalla ja Porvoossa toimivaa, pääosin teollista yritystä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan projektiin, ole meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä. Kerromme mielellämme lisää.

WeCircle-hankkeessa mukana olevat yritykset toimivat itäisellä Uudellamaalla ja Porvoossa.

1.11.2023

Voiko arvon käsitteen parempi ymmärrys auttaa yrityksiä kohti kiertotaloutta ja vihreää siirtymää?

Kiertotalous on erittäin laaja ja kompleksinen aihe, johon liittyy valtavasti erilaisia asioita. Keskeisiä asioita ovat arvo, arvonluonti ja arvoverkostojen tunnistaminen, ja näihin puolestaan liittyvät niin taloudellinen, ekologinen kuin sosiaalinen ulottuvuus.

Kuvituskuva arvon käsitteestä. Kukka käsien välissä.

12.10.2023

Kiertotalous kiinnostaa ja motivoi yrityksiä

Tuoreen WeCircle – kestävää kasvua -kiertotaloudesta -hankkeen käynnistystilaisuus pidettiin onnistuneesti Taidetehtaalla 5.10.2023. Aamiaistilaisuudessa projektiin osallistuvat pk-yritykset kuulivat tarkemmin suunnitelluista toimenpiteistä ja saivat näkymää kiertotalouden tilannekuvaan niin globaalista, kansallisesta kuin yksittäisen yrityksenkin näkökulmasta.

Kiertotaloudessa voidaan hyödyntää materiaalijätettä kuten putken osia.

13.6.2023

Porvoolaisyrityksille tarjolla vauhditusta ilmasto- ja kiertotaloustyöhön

Pienet ja keskisuuret yritykset kohtaavat yhä suurempia vastuullisen toiminnan vaatimuksia niin asiakkailta, omistajilta, rahoittajilta kuin muiltakin sidosryhmiltä. Useat pk-yritykset ovat jo tehneet jotakin kestävään kehitykseen liittyvää työtä, mutta monille asiat tulevat ajankohtaiseksi viimeistään nyt, kun mm. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal etenee. Yritysten ei kannata jäädä vastuullisuustyön kanssa yksin, vaan verkostoitua muiden kanssa. Verkostosta saa sekä tietoa että konkreettista tukea uusien ideoiden ja sopivien ratkaisuvaihtoehtojen pohdintaan. Kehitysyhtiö Posintra ja Laurea-ammattikorkeakoulu ovat saaneet EU-rahoitusta kahdelle yhteistyöprojektille, joissa on tavoitteena edistää pk-yritysten liiketoiminnan kestävää kasvua, kiertotalouteen siirtymistä sekä käytännön ilmastotekoja. Näihin etsitään nyt mukaan porvoolaisia yrityksiä.

circular economy palikoita.