Kiertotaloudessa piilee uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Kiertotalous on uusi talouden malli, joka nähdään yleensä vaihtoehtona perinteiselle lineaariselle talousmallille. Kiertotalouteen liittyy vahvasti ajatus uusista liiketoimintamahdollisuuksista, jotka kytkeytyvät materiaalien arvon säilyttämiseen, palveluihin ja jakamistalouden ratkaisuihin. Joidenkin arvioiden mukaan kiertotalouden liiketoimintamallit voivat lisätä liiketoiminnan tuoton jopa seitsemänkertaiseksi lineaarisiin liiketoimintamalleihin verrattuna. Samaan aikaan kiertotalous voi vähentää yrityksen ympäristöjalanjälkeä jopa 60-85 % prosenttia*. Tällä hetkellä maailman kiertotalousasteen arvioidaan olevan vain noin 7%, mikä tarkoittaa, että yli 90% kaikesta käytetystä materiaalista ei ohjaudu uudelleen käyttöön. Suomessa kiertotalous edistyy, mutta vauhtia tarvitaan lisää.  Suomalaisyrityksillä on kuitenkin erinomaiset lähtökohdat kiertotalouteen siirtymiseksi ja liikkeelle kannattaakin lähteä viimeistään nyt.

WeCircle – kestävää kasvua kiertotaloudesta -projektissa edistetään teollisten pk-yritysten kiertotalousosaamista ja kiertotalouteen siirtymistä. Projektissa tehdään myös kytkentää Kilpilahden teollisuusalueen transformaatioon ja sieltä mahdollisesti kumpuaviin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin pk-yrityksille.

– Tapaamme paraikaa Porvoossa ja itäisellä Uudellamaalla toimivia teollisia pk-yrityksiä keskustellaksemme, miten WeCircle-projekti voisi palvella kunkin yrityksen tarpeita. Voimme ottaa mukaan yrityksiä myös muualta Uudeltamaalta.  Käynnistämme yritysyhteistyön kunnolla syksyllä eli jos pöydällä on vastuullisuuteen liittyviä asioita ja kiertotalous yrityksen kestävän kasvun mahdollistajana kiinnostaa, kannattaa olla meihin yhteydessä, kehottaa yrityskehittäjä Ari Långsjö Posintrasta.

– Kiertotalousajatteluun, kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja niiden tunnistamiseen oman yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta kannattaa perehtyä viimeistään nyt, sillä se on joka tapauksessa tulevaisuuden suunta, jatkaa Posintran yrityskehittäjä Jenni Juuvinmaa.

Laurea tuottaa WeCircle-projektissa yrityksille käytännönläheisen työpaja- ja oppimiskokonaisuuden.  – Kuuntelemme yritysten tarpeita herkällä korvalla ja pyrimme vastaamaan niihin, toteaa Laurea-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Hanne Laasonen.

CO2 hiilijalanjälki kuva.

Porvoo kehittää omaa ilmastokumppanuusmallia

Posintran ja Laurean yhteisessä Co2Jump – Ilmastoloikka kumppanuuteen! -hankkeessa kehitetään ilmastokumppanuusmallia 40 porvoolaisen yrityksen ja kaupungin yhteistyönä. Co2Jump on uudenlainen ja kokeileva verkostoyhteistyöaloite, joka auttaa yrityksiä, kuntaa, kehitysyhtiötä ja ammattikorkeakoulua vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamaan haasteeseen.

– Verkostomaista toimintatapaa tukee Laurea-ammattikorkeakoulun kehittämä digitaalinen ja pelillinen CELLL-kehittämistyökalu, joka yhdistetään Posintran tuottamaan laaja-alaiseen yrityskehittämiseen. Yritysten ilmastotavoitteet ovat jo osa koko liiketoiminnan kehittämistä ja samalla Porvoon kaupunki avaa omien hankintojensa ilmastotavoitteet yhteiseen ja avoimeen tarkasteluun. Loppujen lopuksi toivomme hankkeen lopussa, että mukaan lähteneiden yritysten liiketoiminta on kehittynyt vastaamaan ajan haasteeseen, yritysten hiilijalanjäljet ovat laskeneet ja Porvoon kaupunki on saanut useita ilmastokumppanuuksia solmittua paikallisten yritysten kanssa, kertoo Co2Jumpin projektipäällikkö Christina Sani.

– Liiketoiminnan kehittämiseen kuuluu myös lisätä ymmärrystä siitä, miten energiasiirtymän tukemiseksi voidaan hankkia rahoitusta, hankkeessa toimiva yrityskehittäjä Peter Backman summaa.

*Sitra: Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista – Käsikirja yrityksille.

Lisätietoja:

WeCircle – kestävää kasvua kiertotaloudesta
Projektipäällikkö Jenni Juuvinmaa, jenni.juuvinmaa@posintra.fi
Yrityskehittäjä Ari Långsjö, ari.langsjö@posintra.fi

Co2Jump – ilmastoloikka kumppanuuteen!
Projektipäällikkö Christina Sani, christina.sani@posintra.fi
Yrityskehittäjä Peter Backman, peter.backman@posintra.fi