ett utvecklingsprojekt för östnyländska SME-företag

Övergå till cirkulär ekonomi genom gemensamt lärande och experimenterande.

yhteistyö ikoni

WORKSHOP & SKOLNING

Vi erbjuder SME-företag praktiskt inriktade workshop och utbildning som ökar kunskapen om cirkulär ekonomi och hållbarhet.

sateenvarjo ikoni

PRAXIS & PILOTPROJEKT

Vi stöder konkreta åtgärder och pilotprojekt inom cirkulär ekonomi och ansvarstagande.

yhteistyö ikoni

NÄTVERKANDE

Vi stöder och utvecklar samarbetet för att främja cirkulär ekonomi och för att känna igen sådana iniativ.

Vad är cirkulär ekonomi?


I en ekonomi som fungerar enligt principen om cirkulär ekonomi produceras det inte ständigt fler varor utan konsumtionen bygger på att man använder tjänster istället för att äga dem: dela, hyra och återvinna. Genom att produkterna och materialen används så effektivt som möjligt, så länge som möjligt, bevaras deras värde i samhället. I en cirkulär ekonomi är den ekonomiska tillväxten inte beroende av förbrukningen av naturresurser. Från företagen kräver den cirkulära ekonomin förändrade attityder och verksamhetssätt, användarorientering och nya typer av partnerskap. Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver också utveckling av verksamhetsmiljön.

Företag, känn igen möjligheterna inom cirkulär ekonomi!

Nära besläktade med den cirkulära ekonomin är bioekonomi, cleantech, delningsekonomi, hållbar livsmedelsekonomi och industriella symbioser. Driftsmodeller för cirkulär ekonomi inkluderar produkt- och tjänstedesign som syftar till att minimera avfall och svinn, delning, leasing och uthyrning, reparation och renovering, återanvändning och återvinning.

Målsättningen inom cirkulär ekonomi är att omvandla spill och ineffektivitet till ett mervärde.
Ta kontakt – vi hjälper ett företag i förändringen!

Cirkulär ekonomi är också plaståtervinning.
Händer som formar samarbetssymbolen.

Evenemang, publikationer och nyhetsbrev


Posintra och Laurea publicerar regelbundet information om projektet. Se också information sparat i arkivet.

Bild på kontaktsidan.

WeCircle -projektets målsättning

  • Öka kunskapen om cirkulär ekonomi och den gröna omställningen hos industriella små och medelstora företag genom att erbjuda en praktiskt inriktade workshop och utbildningspaket
  • Främja företagens omställning till cirkulär ekonomi och affärsansvar genom att genomföra konkreta åtgärder och pilotprojekt.
  • Nätverka i Sköldviks gröna omställning genom att fungera som en förmedlare i möjliga nya affärsmöjligheter för SME-företag på området.
  • Skapa en regional utvecklingskarta över den cirkulära ekonomin och en delbar gemensam verksamhetsmodell.
  • Ge ett budskap och inflytande för att främja den cirkulära ekonomin i Borgå och Nyland.

21.4.23 – 30.9.25

PROJEKTTID

547 747 €

Budget totalt

383 423 €

EU-finansiering