Cirkulär ekonomi erbjuder nya möjligheter till affärsverksamhet

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som en ny ekonomimodell som vanligtvis ses som ett alternativ till den traditionella linjära ekonomiska modellen. Cirkulär ekonomi är starkt kopplad till idén om nya möjligheter till affärsverksamhet, som innebär att bevara materialens värde och erbjuda tjänster och lösningar för delningsekonomi. Enligt vissa uppskattningar kan affärsmodeller för cirkulär ekonomi öka affärsintäkterna med upp till sju gånger jämfört med linjära affärsmodeller. Samtidigt kan den cirkulära ekonomin minska ett företags klimatpåverkan med upp till 60–85 % *. För närvarande uppskattas andelen cirkulär ekonomi i världen vara endast cirka 7 %, vilket innebär att mer än 90 % av allt material som används inte återanvänds. I Finland framskrider den cirkulära ekonomin, men behöver snabbas upp. De finländska företagen har dock ett utmärkt utgångsläge för övergång till cirkulär ekonomi, och det lönar sig att aktivera sig senast nu.

Syftet med projektet WeCircle – hållbar tillväxt genom cirkulär ekonomi är att främja de små och medelstora industriella företagens kunskap om och övergång till cirkulär ekonomi. Projektet knyter också an till omvandlingen av Sköldvik industriområde och de möjliga nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag som förändringen medför.

– Vi träffar som bäst små och medelstora industriella företag i Borgå och östra Nyland för att diskutera hur WeCircle-projektet kan tillgodose behoven hos varje enskilt företag. Vi kan även inkludera företag från andra delar av Nyland. Vi kommer att inleda företagssamarbetet på allvar under hösten, så om hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi som möjliggörare för företagets hållbara tillväxt intresserar, lönar det sig att kontakta oss, uppmanar företagsutvecklare Ari Långsjö från Posintra.

– Det är en bra idé att bekanta sig med cirkulär ekonomi tänkande, dess modeller för affärsverksamhet och hur man identifierar dem ur sitt eget företags perspektiv senast nu, eftersom den i vilket fall som helst kommer att vara vår framtid, fortsätter Posintras företagsutvecklare Jenni Juuvinmaa.

Laurea producerar som en del av WeCircle-projektet ett praktiskt workshop- och utbildningspaket för företag. – Vi är lyhörda för företagens behov och försöker svara på dem, säger Laureas RDI-specialist Hanne Laasonen.

Bild av ett CO2-koldioxidfotavtryck.

Borgå utvecklar en egen modell för klimatpartnerskap

Posintra och Laureas gemensamma projekt Co2Jump – Klimatsprång till partnerskap! utvecklar i samarbete med 40 Borgåföretag och staden en modell för klimatpartnerskap. Co2Jump on är ett nytt och experimentellt nätverkssamarbete som hjälper företag, kommunen, utvecklingsföretag och yrkeshögskolor att möta de utmaningar som klimatförändringarna innebär.

– Det nätverksliknande tillvägagångssättet stöds av det digitala och spelliknande utvecklingsverktyget CELLL som Laurea har utvecklat, och som kombineras med den omfattande företagsutveckling som Posintra tillhandahåller. Företagens klimatmål utgör redan en del av hela affärsverksamhetens utveckling och Borgå stad erbjuder samtidigt sina egna klimatmål för gemensam och öppen granskning. I slutet av projektet hoppas vi att de deltagande företagens verksamhet har utvecklats för att möta dagens utmaningar, att deras koldioxidavtryck har minskat och att Borgå stad har ingått flera klimatpartnerskap med lokala företag, betonar Co2Jumps projektledare Christina Sani.

– Företagsutveckling innefattar också att öka förståelsen för hur man söker finansiering för att stödja energiomställningen, summerar projektets företagsutvecklare Peter Backman.

* Sitra: Hållbar tillväxt genom cirkulära affärsmodeller – En handbok för företag.

Mer information:

WeCircle – hållbar tillväxt genom cirkulär ekonomi
Projektledare Jenni Juuvinmaa, jenni.juuvinmaa@posintra.fi
Företagsutvecklare Ari Långsjö, ari.langsjö@posintra.fi

Co2Jump – Klimatsprång till partnerskap!
Projektledare Christina Sani, christina.sani@posintra.fi
Företagsutvecklare Peter Backman, peter.backman@posintra.fi