Om tillställningen

WeCircle-projektet omfattar 13 små och medelstora företag från Borgå och Lovisa, de flesta från olika industrisektorer. Företagen har gått med i projektet för att lära sig mer om cirkulär ekonomi och de möjligheter den erbjuder, för att främja företagsansvar och om övergången till cirkulär ekonomi.

Projektets tjänstemodell för företag är tredelad. Utöver det företagsspecifika arbetet, kommer WeCircle-projektets workshoppar att erbjuda möjligheter till lärande och sparring med stöd av webbinarier och annat innehåll om de viktigaste teman för hållbarhetsomställningen och cirkulär ekonomi. Allt eftersom projektet fortskrider läggs alltmer vikt på att göra saker i praktiken, det vill säga på konkreta åtgärder och pilotprojekt som främjar cirkulär ekonomi och ansvar. Olika case-exempel spelar en viktig roll och vid lanseringsevenemanget fick vi höra om Mörskom-företaget Art-Paks produkt- och tjänstekoncept, som är baserat på cirkulär ekonomi och som enligt platschef Christer Karlsson har hjälpt företaget att få en konkurrensfördel.

WeCircle -hankkeen käynnistysttapahtuman osallistujat 5.10.2023
WeCircle-hankkeen käynnistystilaisuus kokosi projektiin mukaan lähteneet yritykset ja sidosryhmien edustat yhteen ensimmäistä kertaa.
Aalto-universitetets professor Mikko Jalas.
Professor Mikko Jalas från Aalto-universitetet påpekade att även om det händer mycket inom cirkulär ekonomi, är vi fortfarande i början av vår resa. Å andra sidan finns det också gott om möjligheter för företag som är i tid.

Sakkännare

Även om det har talats om cirkulär ekonomi under en lång tid, är det långt kvar och mycket kvar att göra. Vid lanseringsevenemang påpekade professor Mikko Jalas från Aalto-universitetet, att på global nivå befinner vi oss i stort sett i början av resan mot en cirkulär ekonomi. Mycket måste göras för att se till att Finland också uppnår de uppsatta målen. Ritva Jäättelä, lektor i cirkulär ekonomi vid Laurea yrkeshögskola, lyfte fram de kommande förändringarna i lagstiftningen, som kommer att påverka verksamheten i alla företag. Därför lönar det sig att ta reda på saker och vara intresserad av förändring.

WeCircle – hållbar tillväxt genom cirkulär ekonomi -projektet kommer att stödja företag i förändring under de kommande två åren. Det finns fortfarande plats att delta i projektet, så om du är intresserad är du välkommen att kontakta oss och vara med på förändringsresan! Se alla kontaktuppgifter.

Mer om projektet:

 • Projektchef Jenni Juuvinmaa, jenni.juuvinmaa(at)posintra.fi
 • Företagsutvecklare Tiina Halli, tiina.halli(at)posintra.fi
 • Delprojekt av Laurea yrkeshögskola: Projektchef Hanne Laasonen, hanne.laasonen(at)laurea.fi
 • Projektinfo på Posintras webbplats

Nyheter i lokaltidningar

VAD ÄR CIRKULÄR EKONOMI?

Cirkulär ekonomi är framtidens ekonomiska modell som bidrar till att stävja klimatkrisen, minskningen av den biologiska mångfalden, och överkonsumtionen av naturresurserna. I en cirkulär ekonomi förblir produkter och material i bruk under lång tid och säkert. Cirkulär ekonomi handlar inte bara om återvinning, utan också om att hyra, reparera och dela.

Varför börja intressera sig för cirkulär ekonomi nu?

 • Om vi fortsätter att använda naturresurser som vi har hittills gjort, skulle vi behöva resurserna från tre jordklot fram till år 2050. Begränsade naturresurser och klimatfrågor kräver en övergång från ett ”ta, tillverka, kassera”-samhälle till en koldioxidneutral, miljömässigt hållbar, giftfri och helt cirkulär ekonomi fram till år 2050.
 • Cirkulär ekonomi har en inverkan. Med de nuvarande klimatåtgärderna kan man uppnå cirka 15 % av utsläppsminskningsmålen, medan de återstående 85 % kan uppnås genom cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi minskar koldioxidutsläppen samtidigt som den främjar ekonomisk tillväxt och skapar arbetstillfällen.
 • Coronakrisen lyfte bland annat fram svagheterna i material- och värdekedjor, som påverkar små och medelstora företag och industri. Övergången till cirkulär ekonomi leder till kostnadsbesparingar genom effektivare verksamhet och en mer motståndskraftig produktionskedja.
 • I vilket fall som helst kommer cirkulär ekonomi att spela en allt viktigare roll i lagstiftning och politik.
 • Hållbarhet håller på att bli ett affärskrav: kunder, intressenter, allmänheten och lagen kräver det.
 • Ny teknologi möjliggör allt bättre genomförande av affärsmodeller för cirkulär ekonomi. Investeringar och finansiering av cirkulär ekonomi ökar inom både den offentliga och den privata sektorn.
 • Ny teknologi möjliggör allt bättre genomförande av affärsmodeller för cirkulär ekonomi.

Investeringar och finansiering av cirkulär ekonomi ökar inom både den offentliga och den privata sektorn.