Infopaket


På den här sidan finns sammanställt informationspaket som gjorts för företagetagen som deltar i WeCircle-projektet kring teman ansvar och hållbar utveckling och som behandlats med deltagarna under projektets gång.
Sidan uppdateras under projektets gång.

Koldioxidavtryck

Cirkulär ekonomi
affärsmodeller

På kommande
Koldioxidavtryck

lagstiftning

På kommande
Koldioxidavtryck

Ansvarsrapportering

På kommande
Koldioxidavtryck

Ansvarskommunikaton

På kommande

Företag, känn igen möjligheterna inom cirkulär ekonomi!

“Verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi inkluderar till exempel planering av produkter och tjänster som ska att minimera avfallsmängden och spill genom delning, uthyrning, reparation och renovering, återbruk och återvinning.”

Målsättningen inom cirkulär ekonomi är att förvandla spill och ineffektivitet till ett mervärde.
Ta kontakt – vi hjälper ert företag i förvandlingen!

TA KONTAKT
Färggranna burkar.
Fyra händer gör tecknet för samarbete.