10.1.2024

SME-företagen räknar med kännbart skärpta hållbarhetskrav under de närmaste åren

Hur tänker industriella SME-företag om hållbar utveckling i relation till den egna affärsverksamheten? Har hållbarhet redan kommit till synes i företagens konkreta verksamhet eller strategi? Och hur står det till med den egna branschen och dess utsikter? – Vi bad tolv företag som verkar i den östnyländska regionen ge en lägesbedömning.

21.12.2023

God jul!

Det är dags att önska en riktigt god jul och tacka för gott samarbete.

12.10.2023

Cirkulär ekonomi intresserar och motiverar företag

Lanseringsevenemanget för det senaste projektet WeCircle – hållbar tillväxt genom cirkulär ekonomi, hölls framgångsrikt den 5.10.2023 på Konstfabriken. Vid frukostmötet fick de små och medelstora företag, som deltar i projektet, veta mer om de planerade åtgärderna och de fick en bild om cirkulär ekonomi ur ett globalt, nationellt och enskilt företagsperspektiv.

Kiertotaloudessa voidaan kierrättää materiaalijätettä kuten esimerkiksi putken osia.

13.6.2023

Borgåbaserade företag erbjuds drivkraft för åtgärder inom klimatarbete och cirkulär ekonomi

Små och medelstora företag ställs inför ökande krav på hållbar verksamhet såväl från kunder, ägare, finansiärer som andra intressenter. Många små och medelstora företag har redan genomfört åtgärder angående hållbar utveckling, men för en del av dem blir saken aktuell senast nu, i och med framskridandet av den europeiska gröna given Green Deal. Företagen vinner på att inte agera ensamma vad gäller hållbarhet, utan nätverka med andra. Nätverket tillhandahåller både information och konkret stöd vid diskussioner om nya idéer och lämpliga lösningar. Utvecklingsföretaget Posintra och yrkeshögskolan Laurea har erhållit EU-finansiering för två samarbetsprojekt som syftar till att främja hållbar tillväxt för små och medelstora företag, övergång till en cirkulär ekonomi och praktiska klimatåtgärder. Nu efterlyses Borgåföretag som vill delta.

circular economy palikoita.