WeCircle-hankkeen kautta yritämme mahdollistaa yrityksille Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijayhteistyön. Ensimmäinen työ toteutettiin projektiluontoisena Atex Ammattiasuille. Kevään 2024 aikana Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat selvittivät yhteistyössä Atex Ammattiasujen kanssa työvaate- ja henkilösuojainalan vastuullisuusvaatimuksia haastattelemalla Atexin omia asiakkaita. Lisäksi opiskelijat kartoittivat alan vastuullisuusviestintää sosiaalisessa mediassa ja yritysten verkkosivustoilla.

Asiakkaat kokevat ympäristöystävällisyyden tärkeäksi

Haastatteluun osallistui 10 asiakasyritystä ja haastattelut toteutettiin kevään 2024 aikana. Haastattelun kysymykset liittyivät tuotteiden hankintaan, elinkaareen, sertifikaatteihin ja tunnustuksiin sekä toimittajien vastuullisuuteen ja vastuullisuusviestintään. Asiakkaiden vastauksissa ympäristöystävällisyys koettiin tärkeänä. Asiakasyrityksistä jokainen tutustui toimittajan taloudelliseen asemaan ennen hankintapäätöstä. Erityisesti vastuullisuustietojen saatavuus julkisista lähteistä koettiin tärkeänä. Sertifikaateista ja tunnustuksista haastateltavat kokivat tärkeimmiksi ISO 14001, Luotettava kumppani ja Avainlippu -tunnukset. Haastateltavat asiakasyritykset antoivat positiivista palautetta haastattelusta. Haastattelu koettiin mielenkiintoisena ja aiheet olivat ajankohtaisia.

Osana kevään yhteistyöprojektia Laurean opiskelijat tekivät myös kilpailijavertailun muista alalla toimivista yrityksistä. Vastuullinen yritystoiminta tuo lisäarvoa, huomioi ja palvelee asiakkaitaan paremmin. Kun vastuullisuuteen on kiinnitetty huomiota ja panostettu, siitä kannattaa myös viestiä. Vertailussa kiinnitettiin huomiota verkkosivujen vastuullisuusviestintään, sosiaalisen median (Instagram, Facebook, LinkedIn) vastuullisuusviestintään ja sen aktiivisuuteen, sekä vertailtiin yritysten verkkokauppojen käytettävyyttä.
Kilpailijavertailu osoitti, että vastuullisuusviestintä on alalla kattavaa ja säännöllistä. Lähes kaikki kilpailijavertailussa mukana olleet yrityksen raportoivat verkkosivuillaan vastuullisuustoimistaan ja jakoivat sosiaalisessa mediassa tietoa vastuullisuudesta kuukausittain. Muihin alan yrityksiin verrattuna Atex julkaisi Instagramissa vähemmän vastuullisuusviestintää, kun taas LinkedIn:ssä vastuullisuusviestintää oli hieman muita enemmän.

Opiskelijaprojekti yrityksen silmin

Opiskelijaprojekti edellyttää yritykseltä toimeksiannon määrittelyä sekä yhteydenpitoa opiskelijoiden kanssa. Kun opiskelijat hyppäävät itselle uuden yrityksen ja mahdollisen itselle uuden toimialan pariin, on tärkeää antaa riittävät tiedot opiskelijoille – sekä määritellä yrityksen tavoitteet. Atex Ammattiasuista opiskelijaprojektin vastuuhenkilönä toimi kehityspäällikkö Tiina Ollikainen. ”Laurean opiskelijaprojekti täydensi hienosti meidän jo alkanutta WeCircle -hankematkaa ja osui hyvään saumaan koska teen ympäristösertifikaattien vertailuun liittyvää YAMK-lopputyötä Metropolia-ammattikorkeakouluun”, Tiina toteaa.

Oppimiskokemus oli erittäin arvokas ja innostava molemminpuolinen prosessi. Yrityksen näkökulmasta prosessi oli onnistunut: ”Oli mielekästä olla mukana ja seurata opiskelijoiden työtä. Arvostan erityisesti sitä, miten avoimesti ja ammattitaitoisesti opiskelijat lähestyivät projektia. Oli ilo huomata, että projektin sujuvuutta ja laadukkuutta tuki myös tekoälyn hyödyntäminen kysymysten laatimisessa”, Tiina pohtii.

Tutustu tarkemmin yritykseen: Atex Ammattiasut – Työvaatteet (atex-ammattiasut.fi)