kehittämisprojekti itäisen uuDENMAAN pk-yrityksille

Kohti kiertotaloutta yhdessä oppien ja rohkeasti kokeillen.

yhteistyö ikoni

TYÖPAJAT & OPPIMINEN

Tarjoamme pk-yrityksille käytännönläheisen työpaja- ja oppimiskokonaisuuden, jolla lisätään kiertotalous- ja kestävyysosaamista.

sateenvarjo ikoni

KÄYTÄNNÖT & PILOTIT

Olemme mukana tukemassa konkreettisia kiertotalouteen ja vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä ja pilotteja.

yhteistyö ikoni

VERKOSTOITUMINEN

Tuemme ja kehitämme yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi ja kiertotalousaloitteiden tunnistamiseksi.

Mikä kiertotalous?


Kiertotalouden periaatteen mukaan toimivassa taloudessa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Siinä tuotteet ja materiaalit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä mahdollisimman pitkään, ja niihin sitoutunut arvo säilyy yhteiskunnassa. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta. Yrityksiltä kiertotalous vaatii muutosta asenteissa ja toimintatavoissa, käyttäjälähtöisyyttä ja uudenlaisia kumppanuuksia. Siirtyminen kiertotalouteen vaatii myös toimintaympäristön kehittämistä.

Yritys, tunnista kiertotalouden mahdollisuudet!

Kiertotalouteen liittyvät läheisesti muun muassa biotalous, cleantech, jakamistalous, kestävä ruokatalous ja teolliset symbioosit. Kiertotalouden toimintamalleihin kuuluvat jätteen ja hukan minimointiin tähtäävä tuote- ja palvelusuunnittelu, jakaminen, liisaus ja vuokraus, korjaaminen ja kunnostaminen, uudelleenkäyttö sekä kierrätys.

Kiertotalouden tavoite on muuttaa hukka ja tehottomuudet lisäarvoksi.
Ota yhteyttä – tuemme yritystänne muutoksessa!

Kiertotalous on myös muovin kerrätystä.
Käsiä tekevät yhteistyömerkkiä.

Tapahtumat, julkaisut ja tiedotteet


WeCircle-hanke järjestää webinaareja vaihtuvista teemoista.

Dataa hyödyntämällä kiertotaloudesta liiketoimintaa – mitä pk-yrityksen kannattaa tietää? Webinaari 15.2.2024

|
Miten yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnassaan dataa? Entä miten data tuottaa kestävyyttä ja vastuullisuutta? Webinaarissa kuultiin, mitä pk-yrityksen kannattaa tietää datan hyödyntämisestä kiertotaloudessa. Voit nyt katsoa…
LUE LISÄÄ Dataa hyödyntämällä kiertotaloudesta liiketoimintaa – mitä pk-yrityksen kannattaa tietää? Webinaari 15.2.2024

Posintra ja Laurea julkaisevat säännöllisesti tietoa hankkeesta. Katso myös tietoa arkistosta.

Kuvitus yhteystiedot sivulla.

WeCircle -hankkeen tavoitteet

  • Lisätä teollisten pk-yritysten osaamista kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyen tarjoamalla käytännönläheinen työpaja- ja oppimiskokonaisuus
  • Edistää yritysten kiertotalouteen siirtymistä ja liiketoiminnan vastuullisuutta toteuttamalla konkreettisia toimenpiteitä ja pilotteja.
  • Kytkeytyä mukaan Kilpilahden vihreään siirtymään toimien välittäjänä mahdollisissa uusissa liiketoimintamahdollisuuksissa alueen pk-yrityksille.
  • Luoda kiertotalouden alueellinen kehityskartta ja jaettu, yhteinen toimintamalli.
  • Viestiä ja vaikuttaa kiertotalouden edistämiseksi Porvoossa ja Uudellamaalla.

21.4.23 – 30.9.25

HANKKEEN KESTO

547 747 €

Kokonaisbudjetti

383 423 €

EU-rahoitus