19.12.2023

Vastuullista yritysviestintää vai viherpesua?

”Vastuullinen valinta”, ”ympäristöystävällinen vaihtoehto”, ”ilmastoystävällinen”, ”lempeä ympäristölle” – kuulostaako tutulta? Kuluttajille vastuullinen viestintä näyttäytyy yleensä tuotteissa esiintyvinä korulauseina. Tosiasiassa monet yritykset panostavat entistä enemmän vihreään siirtymään ja vastuullisuuteen toiminnassaan, mutta osataanko näistä asioista viestiä tarpeeksi selkeästi? Miten vastuullisuudesta ylipäänsä viestitään, ja mitä vaatimuksia muuttuva lainsäädäntö yrityksille tuo? Artikkelissa pohditaan myös, vieläkö viherpesua esiintyy ja miten yritykset voivat välttää siihen liittyvät vaarat. Tekstin loppuun on koottu vinkkejä vastuulliseen viestintään.

Yritykset käyttävät erilaisia ympäristömerkintöjä tuotteissaan. Kuvassa kertakäyttöisen kahvimukin kansi, jossa viherväittämiä.

3.11.2023

Järkevämpien pelien aika – yritysvastuuraportoinnin uudet säännöt 

Säännöt määrittelevät mitä pelissä tehdään. Se mitä elämässämme tulemme tekemään on lopulta hyvin pitkälle määriteltävissä sen kautta, minkälaiset säännöt olemme kyenneet peleihimme luomaan. EU:n uudet säännöt ja standardit yritysten vastuullisuusraportointiin tulevat määrittelemään millaisiin taloudellisiin toimiin elämäämme käytämme. Tässä tekstissä avataan tiivistetysti mistä on kyse ja mihin yritysten on ryhdyttävä orientoitumaan.

Pelinappulat vertauksena muuttuvalle lainsäädännölle.

1.11.2023

Voiko arvon käsitteen parempi ymmärrys auttaa yrityksiä kohti kiertotaloutta ja vihreää siirtymää?

Kiertotalous on erittäin laaja ja kompleksinen aihe, johon liittyy valtavasti erilaisia asioita. Keskeisiä asioita ovat arvo, arvonluonti ja arvoverkostojen tunnistaminen, ja näihin puolestaan liittyvät niin taloudellinen, ekologinen kuin sosiaalinen ulottuvuus.

Kuvituskuva arvon käsitteestä. Kukka käsien välissä.