Tilaisuudesta

WeCircle -hankkeessa on mukana 13 enimmäkseen teollisuuden eri toimialoilla toimivaa pk-yritystä Porvoosta ja Loviisasta. Yritykset ovat lähteneet mukaan projektiin oppiakseen lisää kiertotaloudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä edistääkseen yrityksen vastuullisuutta ja kiertotalouteen siirtymistä.

Hankkeen palvelumalli yrityksille on kolmetasoinen. Yrityskohtaisen työskentelyn lisäksi WeCircle -hankkeen työpajoissa opitaan ja sparrataan yhdessä, mitä työtä tukevat myös webinaarit ja muut sisällöt, joissa perehdytään kestävyyssiirtymän ja kiertotalouden keskeisiin teemoihin. Hankkeen edetessä painoa laitetaan yhä enemmän käytännön tekemiseen eli konkreettisiin kiertotaloutta ja vastuullisuutta edistäviin toimenpiteisiin ja pilotteihin. Erilaiset case-esimerkit ovat tärkeässä roolissa ja käynnistystilaisuudessa saatiinkin kuulla Myrskyläläisen Art-Pakin kiertotalouteen perustuvasta tuote- ja palvelukonseptista, jolla yritys on tehdaspäällikkö Christer Karlssonin mukaan onnistunut hankkimaan itselleen kilpailuetua.

WeCircle -hankkeen käynnistysttapahtuman osallistujat 5.10.2023
WeCircle-hankkeen käynnistystilaisuus kokosi projektiin mukaan lähteneet yritykset ja sidosryhmien edustat yhteen ensimmäistä kertaa.
Aalto yliopiston professori Mikko Jalas.
Aalto-yliopiston professori Mikko Jalas muistutti, että vaikka kiertotaloudessa tapahtuu nyt paljon, vielä ollaan matkan alussa. Toisaalta, paljon on myös mahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat ajoissa liikkeellä.

Asiantuntijat

Vaikka kiertotaloudesta on puhuttu jo pitkään, matka on pitkä ja tehtävää on paljon. Käynnistystilaisuudessa puhunut Aalto-yliopiston professori Mikko Jalas muistutti, että globaalilla tasolla ollaan aika lailla kiertotalousmatkan alussa. Paljon pitää tehdä, jotta myös Suomi saavuttaa asetetut tavoitteet. Laurea-ammattikorkeakoulun kiertotalouden lehtori Ritva Jäättelä nosti puolestaan esille lainsäädännön tulossa olevat muutokset, jotka vaikuttavat ihan jokaisen yrityksen toimintaan. Asioista kannattaa siis ottaa selvää ja olla kiinnostunut muutoksesta.

WeCircle – kestävää kasvua kiertotaloudesta -hanke on yritysten tukena muutoksessa seuraavat kaksi vuotta. Mukaan hankkeeseen mahtuu vielä eli jos kiinnostuit, ole rohkeasti yhteydessä meihin ja liity mukaan muutosmatkalle! Katso kaikki yhteystiedot.

Lisätietoa hankkeesta:

 • Projektipäällikkö Jenni Juuvinmaa, jenni.juuvinmaa(at)posintra.fi
 • Yrityskehittäjä Tiina Halli, tiina.halli(at)posintra.fi
 • Laurean osatoteutus: Projektipäällikkö Hanne Laasonen, hanne.laasonen(at)laurea.fi
 • Hankkeen esittely Posintran sivuilla 

Paikallislehtien uutisoinnit:

MIKÄ KIERTOTALOUS?

Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli, joka auttaa hillitsemään ilmastokriisiä, luontokatoa ja luonnonvarojen ylikulutusta. Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pysyvät käytössä pitkään ja turvallisesti. Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan myös vuokrapalveluita, korjaamista ja jakamista.

Miksi kiertotaloudesta kannattaa kiinnostua nyt?

 • Jos luonnonvarojen käyttäminen jatkuu entiseen tapaan, tarvitsisimme vuoteen 2050 mennessä kolmen maapallon luonnonvarat. Rajalliset luonnonvarat ja ilmastokysymykset edellyttävät siirtymistä ”ota, valmista, hävitä” -yhteiskunnasta hiilineutraaliin, ympäristön kannalta kestävään, myrkyttömään ja täysin kiertoon perustuvaan talouteen vuoteen 2050 mennessä.
 • Kiertotaloudella on vaikuttavuutta. Nykyisillä ilmastotoimilla voidaan saavuttaa noin 15 prosenttia päästövähennystavoitteista, loput 85 prosenttia voidaan saavuttaa kiertotaloudella. Kiertotalous vähentää hiilidioksidipäästöjä ja edistää samalla talouskasvua ja luo työpaikkoja.
 • Muun muassa koronakriisi toi esiin materiaali- ja arvoketjujen heikkoudet, jotka vaikuttavat pk-yrityksiin ja teollisuuteen. Siirtyminen kiertotalouteen tuo kustannussäästöjä toiminnan tehostumisen ja resilientimmän tuotantoketjun kautta.
 • Kiertotalouden merkitys sääntelyssä ja politiikassa tulee joka tapauksessa kasvamaan.
 • Kestävyys alkaa olla liiketoiminnan edellytys: asiakkaat, sidosryhmät, suuri yleisö ja laki vaativat sitä.
 • Uudet teknologiat mahdollistavat kiertotalouden liiketoimintamallien toteuttamisen yhä paremmin.
 • Kiertotalouden investoinnit ja rahoitus lisääntyvät sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Lähteet: Euroopan Parlamentti, Sitra: Kiertotalouden käsikirja yrityksille.